Outsourcing IT

Istotną sferą działalności ZETO S.A. w Poznaniu jest świadczenie usług outsourcingu IT, w ramach których proponujemy rozwiązania skutkujące obniżeniem kosztów całkowitych w odniesieniu do zasobów nawet do 50%. Outsourcing pozwala zracjonalizować wydatki na infrastrukturę IT, podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo systemów informatycznych, a co najważniejsze daje gwarancję utrzymania ciągłości biznesowej.

 

Oszczędności

„efekt skali” – oferowany przez DataCenter ZETO S.A. w Poznaniu pozwala obniżyć koszty zakupu sprzętu. Dzięki temu otrzymują Państwo dokładnie taką moc obliczeniową i zasoby dyskowe jakich potrzebujecie, z dodatkową możliwością elastycznego ich skalowania w przyszłości. Takie rozwiązanie eliminuje ryzyko poniesienia zbędnych kosztów związanych z zakupem dodatkowego sprzętu, dzięki optymalnemu wykorzystaniu czasu pracy naszych administratorów możemy Państwu zaproponować profesjonalną obsługę, dzięki stałym, miesięcznym opłatom eliminujemy konieczność ponoszenia przez Państwa dużych, jednorazowych wydatków na zakup sprzętu, dzięki czemu zamiast zamrażać kapitał – wciąż możecie Państwo nim obracać.

 

Bezpieczeństwo

W ramach umowy na gwarantowanym poziomie usług (SLA) wspólnie z Państwem określimy odpowiedni czas reakcji i usunięcia problemów. Gwarantujemy przywrócenie procesu biznesowego w uzgodnionym wspólnie czasie. Zawarte w umowie gwarancje obowiązują przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

 

Infrastruktura

Do realizacji tych usług korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych rozwiązań i produktów od zaufanych producentów, takich jak: VMware, IBM, HP, Cisco, Microsoft, Oracle, Veeam, EMC. Dodatkowo na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa danych w ZETO S.A. w Poznaniu wskazują stosowanie restrykcyjnych i rygorystyczne procedury, których stosowanie potwierdza Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, spełniającego wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2013. Natomiast jakość usług w dziedzinie technik informatycznych gwarantuje Certyfikat Systemu Zarządzania (Technika Informatyczna), spełniającego wymagania normy PN-ISO/IEC 20000-1:2014.

 

Korzyści:

  • Obniżenie kosztów oraz wzrost rentowności i wydajności pracy.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z systemów informatycznych.
  • Gwarancja utrzymania ciągłości biznesowej.
  • Profesjonalna obsługa.
  • Gwarancja najwyższej jakości świadczonych usług.

Masz pytania?

napisz:

info@zeto.com.pl

lub zadzwoń

61 854 02 00