Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny jest nowoczesnym narzędziem wykorzystującym techniki informatyczne. To inaczej dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane – służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.

 

Podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa. Na bezpieczny podpis składają się: karta kryptograficzna – na której znajduje się klucz prywatny, klucz publiczny i certyfikat oraz czytnik wraz z oprogramowaniem i aplikacja do składania podpisu.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym (ustawa o podpisie elektronicznym zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem odręcznym) podpis elektroniczny umożliwia podpisywanie np.: transakcji elektronicznych, deklaracji ZUS, umów cywilno-prawnych oraz innych dokumentów.

 

Aby uzyskać certyfikat (kwalifikowany lub komercyjny), należy wykonać kilka kroków:

  • Wybrać stronę internetową www.sigillum.pl,
  • Następnie, w celu uzyskania dostępu do usług certyfikacyjnych, należy wybierając Elektroniczny Punkt Rejestracji (EPR) zarejestrować się w systemie EPR,
  • Po spełnieniu tego warunku, użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową o fakcie rejestracji w systemie EPR i otrzyma jednocześnie hasła dostępu.

 

Użytkownik korzystający z usług Elektronicznego Punktu Rejestracji (EPR) w prosty sposób może wypełnić dokumenty wymagane w procesie certyfikacji oraz przesłać je do jednego z wybranych Punktów Rejestracji – prosimy o wybranie Punkt Rejestracji Sigillum, w ZETO S.A. w Poznaniu, przy ul. Fredry 8a.

 

Po spełnieniu powyższych warunków, prosimy o telefonicznie ustalenie daty i godziny Państwa wizyty w naszym Punkcie Rejestracji, w ZETO S.A. w Poznaniu, przy ul. Fredry 8a – gdzie po weryfikacji tożsamości, zostanie Państwu wydany certyfikat.

Masz pytania?

napisz:

info@zeto.com.pl

lub zadzwoń

61 854 02 00