Portale Internetowe

ZETO S.A. w Poznaniu specjalizuje się również w tworzeniu portali internetowych wspomagających efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Portale tworzone są z wykorzystaniem takich środowisk jak IBM WebSphere Portal, czy też Liferay Portal, które technologicznie zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i umożliwiają obsługę dużych ilości transakcji. Funkcje uwierzytelniania i kontroli dostępu, w które wyposażone są nasze aplikacje, zwiększają bezpieczeństwo kontaktów z klientami i podnoszą ich zaufanie.

 

Dostarczane przez nas rozwiązania zapewniają szereg biznesowych funkcjonalności, umożliwiają współpracę z innymi systemami, są łatwo skalowalne, a dzięki standaryzowanym interfejsom zapewniają łatwość modyfikowania, utrzymania i migrowania rozwiązań pomiędzy środowiskami.

 

W ofercie ZETO S.A.w Poznaniu znajdują się portale korporacyjne, wspierające pracę wewnątrz organizacji, portale zamówieniowe, które przenoszą na wyższy poziom współpracę z kontrahentami, oraz portale dedykowane, zapewniające specyficzne potrzeby naszych klientów.

 

Portal zamówieniowy – platforma wspomagająca proces sprzedaży, dedykowana nie tylko dla osób wspierających procesy handlowe w przedsiębiorstwie ale również dla stałych klientów ich przedsiębiorstwa.. Jego funkcjonalność pozwala na realizację wszystkich procesów handlowych stając się integralną częścią systemu ERP. Wśród wielu cech i zalet rozwiązania należy zwrócić szczególną uwagę na pracę systemu w czasie rzeczywistym, która zapewnia ciągły dostęp do aktualnych danych zarówno handlowych, jak i związanych z bepośrednią sprzedażą realizowaną przez partnerów biznesowych, czy też stałych klientów.

 

Portal sklepowy – oparty o środowisko IBM WebSphere Portal i zintegrowany z systemem ERP, zapewnia szereg funkcji standardowych dla sklepów internetowych. Wyposażony w dodatkowe narzędzia daje możliwości sprawniejszej obsługi zamówień, realizowanych w systemach zewnętrznych.

 

Portale korporacyjne – platformy z dedykowanymi rozwiązaniami wewnątrzkorporacyjnymi. Pełnią funkcję zarówno infokiosków pracowniczych, jak i obiegu dokumentów w firmie. Ich niewątpliwą zaletą jest zbieranie w jednym miejscu istotnych, personalizowanych informacji i standaryzacja ich prezentacji, niezależnie od ilości źródeł danych, z których informacje te pochodzą. Portale korporacyjne pełnią swoistą funkcję integratora danych wykorzystywanych w średnich i dużych przedsiębiorstwach.

 

Korzyści:

  • Gwarancja najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz możliwość obsługi dużych ilości transakcji.
  • Funkcja uwierzytelniania i kontroli dostępu.
  • Możliwość łatwej modyfikacji, utrzymania i migrowanie rozwiązań.
  • Wsparcie w prowadzonych działaniach, przez sprawdzone i zaufane organizacje.
  • Ciągły dostęp do aktualnych danych, dzięki pracy systemu w czasie rzeczywistym.

Masz pytania?

napisz:

info@zeto.com.pl

lub zadzwoń

61 854 02 00