Szukasz właściwego
rozwiązania dla
Twojego Biznesu?

Formularz marketingowy 2021-07-22T16:03:12+02:00
Uzupełnij formularz, a Twoja wiadomość trafi do właściwego działu naszej firmy: Please fill out the form below to send it to proper department of our company:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez ZETO S.A. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Fredry 8a, 60-967 Poznań, w celach marketingowych odnoszących się do produktów i usług ww. Spółki.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZETO S.A. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Fredry 8a, 60-967 Poznań. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zeto.com.pl. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod adresem: www.zeto.com.pl/pl/rodo