NASZA FIRMA

Nasza Firma 2021-07-08T11:22:54+02:00

ZETO Poznań to ponad 50 lat tradycji w przetwarzaniu i analizie danych

Historia ZETO Poznań

Założony w 1965 roku Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej – ZETO z siedzibą w Poznaniu od samego początku swojego istnienia świadczył usługi związane z przetwarzaniem i analizą danych.

Prowadząc firmę przez ponad pół wieku byliśmy zawsze blisko zmieniającej się na przestrzeni lat technologii i biznesu dostarczając innowacyjne rozwiązania spełniające oczekiwania najbardziej wymagających Klientów oraz instytucji.

Gdy już osiągnęliśmy stabilną i wiarygodną pozycję mieliśmy niezwykłą okazję doświadczać zmian zachodzących w gospodarce. Musieliśmy wraz z naszymi Klientami odnaleźć się w nowych realiach rynkowych zachowując wysoką jakość obsługi.

Profesjonalizm Zeto i koncentracja na nieustannym rozwoju przez lata gwarantował naszym Klientom bezpieczeństwo i stabilność prowadzonych przedsiębiorstw. Nam z kolei dawał świadomość, że obrana wizja firmy i oferowane usługi spełniają ich oczekiwania.

Od 1992 roku funkcjonujemy w formie spółki akcyjnej.

ZETO obecnie

Dzisiaj ZETO Poznań to dojrzałe i innowacyjne przedsiębiorstwo łączące wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę zarządzającą z młodymi, ambitnymi i kreatywnymi ludźmi. Takie zestawienie pokoleń i poglądów jest możliwe dzięki otwartej i przejrzystej komunikacji oraz nowoczesnemu podejściu do rozwoju i przywództwa.

Mainframe as a service

Posiadamy i rozwijamy jedno z najnowocześniejszych centrów przetwarzania i analizy danych w Poznaniu. Nasze serwery IBM Mainframe wykorzystywane są przez najbardziej wymagające instytucje i firmy województwa wielkopolskiego.

Outsourcing IT i bezpieczeństwo

Jesteśmy także cenionym dostawcą usług Outsourcingu IT, integratorem systemów bezpieczeństwa zarówno danych, obiektów i infrastruktury teleinformatycznej.

Od wielu lat z powodzeniem i uznaniem naszych Klientów wdrażamy usługi Data Mining, Data Procesing w instytucjach sektora publicznego oraz dużych polskich i międzynarodowych firmach.

Profesjonalną obsługę w tym zakresie zapewniają wielojęzyczni pracownicy działu Help Desk oraz platformy serwerowe Mainframe z13 oraz Intel x86.

Dostarczane przez nas usługi i rozwiązania podnoszą komfort pracy i zapewniają bezpieczeństwo danych, osób i mienia.

Kładąc nacisk na stały rozwój kompetencji wykorzystujemy know-how a także doświadczenie naszego wielopokoleniowego zespołu.

Inwestujemy w najnowsze technologie dostarczane przez IBM oraz rozwijamy własne autorskie projekty programistyczne.

Pozwala to nam skutecznie i terminowo wdrażać rozwiązania usprawniające działanie firm i organizacji województwa wielkopolskiego oraz na terenie Polski.

Dbając o naszą wiarygodność potwierdziliśmy jakość usług otrzymując międzynarodowe certyfikaty

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Jakością spełniającego 
wymagania normy
PN-EN ISO 9001:2015-10
Nr J-819/8/2020

Certyfikat Systemu
Zarządzania spełniającego
wymagania normy
PN-ISO/IEC 20000-1:2014
Nr L-1/4/2018

Certyfikat Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji
spełniającego wymagania normy
PN-ISO/IEC 27001:2017-10
Nr I-4/6/2020

Audyt potwierdzający spełnienie przez te systemy zarządzania wymagań ww. norm został przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Wdrożone w ZETO S.A. w Poznaniu ww. systemy zarządzania obejmują wszystkie realizowane w firmie procesy główne. Stosowanie tych systemów umożliwia ciągłe doskonalenie procesów i dostosowywanie ich do różnorodnych wymagań i potrzeb Klientów.

Spełnienie potrzeb i oczekiwań Klienta jest głównym celem realizującym naszą Politykę Jakości oraz Politykę Bezpieczeństwa Informacji.

Zrównoważony rozwój ważnym czynnikiem rozwoju ZETO Poznań

Zrównoważony rozwój stanowi integralną część długoterminowej strategii rozwoju firmy
Zeto S.A. w Poznaniu.
Szczególny nacisk zwracamy na etykę w biznesie, odpowiedzialność społeczną i środowiskową oraz tworzenie przyjaznego środowiska pracy zapewniającego poszanowanie praw człowieka.
Od początku naszej działalności całym sercem wspieramy firmy i ludzi w ich rozwoju i rozpoczętych inicjatywach, które mają kluczowy wpływ na wzrost prowadzonych przez nich biznesów.
Tworzenie lepszego, sprawiedliwszego i bardziej zrównoważonego świata zaczyna się od projektowania własnych celów i zadań.

Właśnie dlatego zrównoważony rozwój jest jednym z naszych kluczowych czynników przy tworzeniu nowych rozwiązań, produktów i usług.

Biorąc pod uwagę zrównoważony rozwój, wprowadzamy w swojej firmie energooszczędne i wydajne technologie. Redukujemy zużywanie opakowań i papieru, usprawniamy logistykę.
Wspieramy w rozwoju polskie firmy z naciskiem na poznański rynek podwykonawców i dostawców.

W prowadzonych przez nas projektach staramy się stosować wszędzie, gdzie to możliwe, energooszczędne i poddające się recyklingowi urządzenia i materiały.

Przyjmując etykę w całym łańcuchu wartości za najważniejszą, zobowiązujemy się prowadzić naszą działalność w sposób uczciwy i przejrzysty z poszanowaniem prawa.