Enterprise Automation Forum 2018

W dniu 24.10.2018  na konferencji Enterprise Automation Forum 2018 zrobiliśmy kolejny krok w rozwoju usług platformy ZETO Mainframe.

Nawiązaliśmy współpracę z firmą InfiniteDATA związaną z automatyzacją procesów przetwarzania danych Automate NOW na platformie Mainframe.

Umowa z InfiteDATA to przede wszystkim współpraca w zakresie dalszego rozwoju Automate NOW /narzędzia do automatyzacji procesów przetwarzania/ na platformie Mainframe.

Podpisana umowa zapewnia dostęp do infrastruktury ZETO Mainframe zespołowi R&D InfiniteDATA i pozwala na dalszy development oraz testy. Specjaliści ZETO Mainframe zajmą się przygotowaniem środowisk testowych dla Automate NOW.

Będą odpowiadać za utrzymanie środowiska oraz będą rekomendować najbardziej efektywne konfiguracje.

We see future steps – Automate NOW on ZETO Mainframe. We looking forward with brilliant future.
See You on ZETO Mainframe Platform

2018-10-30T14:17:28+00:00