AKCJONARIAT

Akcjonariat 2021-03-08T08:20:27+00:00

Klauzula informacyjna – Rejestr Akcjonariuszy

Dematerializacja akcji – wezwania:

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), Zarząd Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Zastosowań Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO S. A. (dalej: ZETO S. A.) z siedzibą w Poznaniu (60-967) przy ul. Fredry 8A, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000073624, nr NIP: 7780040928, REGON: 630006756, informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 niniejszej ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, z dniem 1 marca 2021 r. wygasa moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez ZETO S. A., a uzyskują moc prawną wpisy cyfrowe w rejestrze akcjonariuszy. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

Z uwagi na powyższe, Zarząd ZETO S. A., na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), niniejszym wzywa Pana/Panią jako akcjonariusza ZETO S. A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Termin złożenia dokumentów oraz adres podany został w załączonym dokumencie „Wezwanie nr 1 do złożenia akcji w ZETO S.A. w Poznaniu 22 09 2020”.

 

Komunikaty:

ZWZA ZETO 17.07.2020 r. wymagane dokumenty

Dokumenty są również dostępne na platformie SharePoint.