+48 61 854 02 00|info@zeto.com.pl

Audyty Bezpieczeństwa

Audyty Bezpieczeństwa 2018-10-01T11:12:15+00:00

Testy Penetracyjne

Zeto Poznań oferuje swoim klientom audyty bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych zwane testami penetracyjnymi.
Są to kontrolowane ataki na sieć klienta, aplikację, strony internetowe, systemy informatyczne symulujące atak hackerski.
W czasie takiego ataku specjaliści od analizy poziomu bezpieczeństwa wykrywają luki w obszarach zarówno sprzętowych jak i warstwie aplikacji i rekomendują sposoby naprawy i usunięcia zagrożeń.

Nasi specjaliści opracowują także rekomendacje dla rozwiązań organizacyjnych mających zapewnić bezpieczną komunikację, przetwarzanie danych i obsługę systemów oraz urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT.
Jest to bardzo istotne działanie na rzecz ochrony interesów organizacji gdyż bezpieczeństwo zasobów, bazy klientów, know how i ochrona danych mają kluczowe znaczenie dla jej rozwoju.

Przeprowadzony audyt nie kończy się dla klienta tylko raportem wykazującym stan faktyczny infrastruktury teleinformatycznej organizacji oraz rekomendacjami napraw. Doświadczenie Zeto Poznań i posiadane zasoby pozwalają nam również pomóc w dokonaniu niezbędnych korekt w sieci klienta.