+48 61 854 02 00|info@zeto.com.pl

Rozwiązania dla obiektów sportowych

Obiekty Sportowe 2018-10-10T09:30:06+00:00

Monitoring CCTV

Inteligentne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo obiektów sportowych

Monitoring stadionów i innych obiektów sportowych jest bardzo ważnym aspektem w kontekście odbywających się tam imprez o charakterze masowym. Zapewnienie bezpieczeństwa sportowców, kibiców oraz ochrona obiektów w czasie tych wydarzeń to spore wyzwanie dla służb i organizatorów.

Systemy dozoru wizyjnego montowane przez Zeto Poznań pomagają zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa imprez masowych a co za tym idzie zadowolenie kibiców i sportowców.

W naszych realizacjach stawiamy duży nacisk na jakość i analizę obrazu dlatego osoby dozorujące system monitoringu mogą w szybszy i łatwiejszy sposób podejmować decyzję i kierować w rejony niebezpieczne odpowiednie służby porządkowe.

Zeto Monitoring

Outsourcing IT

Przechowywanie setek godzin nagrań wideo, materiałów prasowych, danych o gościach i transakcjach wymaga bezpiecznej infrastruktury IT. Opracowana przez Zeto Poznań oferta wspiera właścicieli obiektów sportowych w informatycznej organizacji imprez masowych oraz zapewnieniu codziennej niezawodnej pracy infrastruktury IT. Korzystając z naszej oferty możesz wybrać z szeregu usług tylko te, które uważasz za konieczne dla swojej działalności, min. realizację kopi systemów informatycznych, przechowywania kopi systemów krytycznych dla funkcjonowania obiektu, realizacji transmisji przekazu wideo w internecie.

Wsparcia informatycznego dla dziennikarzy, zaproszonych gości i pracowników, zarówno na miejscu jak i zdalnie.

Outsourcing

Korzystamy z rozwiązań które umożliwiają:

  • Zliczanie ilości widzów
  • Analizę profilu widzów
  • Sprawdzanie widzów pod kątem wejścia osób z zakazem stadionowym
  • Wykrywanie porzuconych przedmiotów
  • Monitorowanie stref niedostępnych dla widzów
  • Monitorowanie wejść, wyjść, kas biletowych, dróg ewakuacyjnych, klatek schodowych
  • Sprawdzanie autentyczności dokumentów